Lezing: De boekrol geopend…

Datum: 12 november 2019

Brainwash talks? De lezingen op dinsdag dit najaar hebben een nieuw gewaad: brainwash talks. Omroep HUMAN heeft het bedacht: een format ‘waar grote persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken vanuit een verrassend perspectief worden belicht … Geen pasklare antwoorden, maar onverwachte inzichten, nieuwe ideeën en vooral veel stof tot nadenken.’ We vinden het een goed idee en maken onze eigen versie! Met prikkelende gedachten van denkers van over de gehele wereld en doordacht commentaar. En zoals altijd met ruimte voor vragen en gesprek.

Het thema: God moves in a mysterious way. Is er echt een plan achter alles wat gebeurt? Krijgen vanuit dat plan alle dingen zin en betekenis? De post-moderne mens kan niet meer geloven in het Grote Verhaal. Maar we zien toch de opkomst van een aantal denkers die zich niet hierbij neer kunnen leggen. Van Harari en Fukuyama tot Pinker en Peterson komt er een ander geluid: er valt wel degelijk een lijn te zien. Heeft een bijbelse visie wat hierover te zeggen?

12 november: De boekrol geopend…

Wim Rietkerk. Wat zegt de bijbel over ‘wat er na dezen geschieden zal’? de plaats en rol van Israel in de heilsgeschiedenis (zie Romeinen 11: 25) Zegt de bijbel iets over de Islam? Leven wij in de eindtijd? Waar zien we de Antichrist? Vele verwarrende vragen… en toch is er een inspirerende ontknoping!


Lokatie:
Lokatie Kromme Nieuwegracht

Categorie: