Lezingen

In ons gebouw aan de Kromme Nieuwegracht in Utrecht zijn er regelmatig avonden waarop een lezing wordt gegeven. Vaak zijn er overkoepelende thema’s voor een serie van lezingen.

Komend seizoen zijn de lezingen gepland op de dinsdagavond. De avond begint om 20 uur (vanaf 19:30 uur is er koffie) en eindigen rond 22:00 uur.

De volgende lezingen staan er momenteel gepland: