Lezingen

In ons gebouw aan de Kromme Nieuwegracht in Utrecht zijn er regelmatig avonden waarop een lezing wordt gegeven. Vaak zijn er overkoepelende thema’s voor een serie van lezingen.